Mer än ett välskött serviceföretag

Vår verksamhet bygger på engagemang, öppenhet och fokus på hållbar service.

Kontors­material

Denna delen av hemsidan öppnar inom kort.

 

SESABs mål är att vara en innovativ aktör inom städbranschen som går i bräschen kring miljötänk och hur man effektiviserar processer. Tillsammans med våra kunder ska vi påverka hela städbranschen i en mer hållbar inriktning.

Nikola Baric
VD SESAB

RENT SAMVETE
RENT VATTEN

Sesabs verksamhet skall präglas av omsorg om miljön och bedrivas i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Sesab Service skall genom nära kontakt med leverantörer och kunder aktivt verka för att så långt som möjligt använda miljömärkta produkter utan att göra avkall på kvaliteten. Vi skall minimera våra utsläpp av kemikalier till vatten.

Kontor